Frescon Oy

Frescon Oy on vuonna 2004 perustettu terveys- ja hyvinvointituotteiden valmistukseen keskittynyt yritys, jonka juuret ja kokemus terveydenhoitotuotteiden, eli lääkinnällisten laitteiden, valmistuksesta kantautuvat kymmenien vuosien päähän. Tuotantotilamme sijaitsevat Pirkanmaalla, Lempäälässä.

Tarjoamme Sinulle asiantuntevaa neuvontaa ja laadukkaita hyvinvointituotteita.  Toimintaamme ohjaa terveyden ja hyvän olon vaaliminen.

Tuoteryhmämme ovat:

  • Lääkinnälliset laitteet: kylmä-/lämpöterapia ja haavanhoito
  • Luonnonkosmetiikka
  • Kansanparannusperinnettä hyödyntävä kosmetiikka
  • Eläinten hyvinvointia ylläpitävät tuotteet

Arvomme

Turvallisuus: Tuotteidemme turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Tuotantomenetelmämme takaavat turvalliset ja ihoystävälliset tuotteet

Korkea laatu: Tuotteidemme laadun takeena on laatujärjestelmä, jonka noudattamiseen jokainen työntekijämme on sitoutunut.

Kotimaisuus: Pääosalle tuotteistamme on myönnetty avainlipputunnus.

Ympäristö: Arvostamme puhdasta luontoa. Hyödynnämme uusiutuvaa energiaa omin aurinkokeräimin. Huomioimme prosesseissamme ympäristövaikutukset. Frescon Oy ei käytä tuotekehityksessään eläinkokeita

Laatujärjestelmä

Toimintamme laadun takeena on sertifioitu laatujärjestelmä EN ISO 13485:2016. Se todentaa, että prosessimme täyttävät asetetut vaatimukset ja kehitämme sekä parannamme toimintaamme järjestelmällisesti. Laatujärjestelmämme ja lääkinnällistenlaitteidemme tarkastajana toimii Eurofins Expert Services Oy (IAF). Standardi EN ISO 13485 ohjaa lääkinnällisten laitteiden suunnittelua, kehittämistä, tuotantoa ja toimitusten jälkeistä palvelua.

Yrityksellemme ja valmistamallemme luonnonkosmetiikalle on myönnetty COSMOS-sertifikaatti. Sertifikaatti todentaa luonnonkosmetiikkamme täyttävän COSMOS-standardin vaatimukset niin raaka-aineiden laadun, tuotannon kuin eettisyydenkin osalta. Luonnonkosmetiikan tarkastuksista vastaa COSMOS-akkreditoitu yhtiö Cosmecèrt (IOAS).

Ympäristönhallintajärjestelmä

Frescon Oy:n ympäristönhallintajärjestelmä on osa yrityksen toimintastrategiaa. Sen avulla varmistetaan ympäristövaikutusten huomioon ottaminen niin yrityksen päivittäisessä toiminnassa kuin toiminnan kehittämisessä.

Kestävä kehitys: Organisaation johto tunnistaa liiketoiminnan aiheuttamat ympäristövaikutukset, arvioi ja kehittää yrityksen toimintaa kestävän kehityksen aikaansaamiseksi. Energiaa omaan tuotantoon tuotetaan omin aurinkokeräimin.

Luotettavuus ja vastuullisuus: Lainsäädännön ja määräysten kehitystä seurataan säännöllisesti vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi.   Koko yrityksen henkilöstö ymmärtää työnsä tärkeyden ympäristötavoitteiden saavuttamisessa. Yritys huomioi mahdollisuuksiensa mukaan asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden odotukset.

Sitoutuminen: Yrityksen koko henkilöstö on sitoutunut ympäristönhallintajärjestelmän noudattamiseen ja ympäristönsuojelun tason jatkuvaan kehittämiseen.

Ympäristötavoitteet: Tavoitteena on luonnonvarojen ja energian säästäminen ympäristön suojelemiseksi niin tuoteratkaisuissa kuin tuotannossakin. Ympäristötavoitteet asetetaan vuosittain ja niiden toteutumista seurataan.

Olemme tuottajavastuullinen toimija ja teemme yhteistyötä Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n kanssa.