Cool-X

Cool-X produktfamiljen har utvecklats för att tillgodose behoven hos aktiva människor, särskilt välbefinnande för muskler och leder. Utbudet omfattar produkter för muskelåterhämtning och första hjälpen vid skador.

Besök Cool-X webbutik.

Cool-x.fi