Frescon kontraktstillverkning

Frescon tillverkar även produkter till sina partners under egna varumärken.

Vår expertis fokuserar på hälsovård, kosmetika, massage och desinfektionsprodukter, och på djursidan, djur- och hästvårdsprodukter. Vi tillverkar produkter från början till slut eller endast önskad arbetsfas. Bland våra kontraktstillverkande kunder finns läkemedelsföretag och grossister inom massage- och hästtillbehör.

Våra kundrelationer bygger på långsiktigt samarbete och partnerskap. Vid behov är vi med och designar våra kunders produkter. Vi idéer, utvecklar och erbjuder våra kunder nya innovationer.

Design

  • Vi föreslår tillverkningsrecept eller utvecklar kundens redan förberedda recept
  • Vi registrerar hälsovårdsprodukter och tar hand om erforderlig dokumentation
  • Vi hjälper till med uppdatering av etiketter

Material och tillverkning

  • Vi kan även upphandla råvaror och förpackningsmaterial för kundens räkning
  • Vi övervakar produkternas kvalitet per arbetsfas och behåller proverna från tillverkningssatserna
  • Vi arkiverar tillverkningsdata för produktpartier

Leverans och uppföljningsaktiviteter

  • Vi säkerställer att leveransen är korrekt
  • Vi kommer att informera dig i förväg om eventuella avvikelser
  • Vi åtgärdar snabbt eventuella brister

Ta kontakt

Vi erbjuder kontraktstillverkningstjänster i olika omfattningar. Som enklast kan det innebära packning. Våra kunder kan dra nytta av vårt flexibla tillvägagångssätt, som möjliggör lösningar som är skräddarsydda efter deras behov eller till och med outsourca hela sin förpacknings-/tillverkningsverksamhet till oss. Vår kundbas omfattar såväl stora koncerner som små företag och olika grossister.