Frescon

Frescon, grundat 2004, är ett företag fokuserat på tillverkning av hälso- och välmåendeprodukter, vars rötter och erfarenhet inom tillverkning av hälsovårdsprodukter, det vill säga medicintekniska produkter, går decennier tillbaka i tiden. Våra produktionsanläggningar finns i Birkaland, Lempäälä.

Vi erbjuder dig expertråd och högkvalitativa hälsoprodukter. Vår verksamhet styrs av att vårda hälsa och välbefinnande.

Våra produktgrupper är:

  • Medicinsk utrustning: kyl/värmebehandling och sårvård
  • Naturlig kosmetika
  • Kosmetika som använder folkläkningstraditionen
  • Produkter som upprätthåller djurens välbefinnande

Vårt värde

Säkerhet: Säkerheten för våra produkter är av yttersta vikt. Våra produktionsmetoder garanterar säkra och hudvänliga produkter

Hög kvalitet: Kvaliteten på våra produkter garanteras av ett kvalitetssystem som var och en av våra anställda är engagerade i.

Hemvist: Majoriteten av våra produkter har utfärdats med ett nyckelkorts-ID.

Miljö: Vi värdesätter ren natur. Vi använder förnybar energi med våra egna solfångare. Vi uppmärksammar miljöpåverkan i våra processer. Frescon använder inga djurtester i sin produktutveckling

Kvalitetssystem

Kvaliteten på vår verksamhet garanteras av det certifierade kvalitetssystemet EN ISO 13485:2016. Det intygar att våra processer uppfyller de krav som ställs och att vi systematiskt utvecklar och förbättrar vår verksamhet. Vårt kvalitetssystem och vår medicinska utrustning inspekteras av Eurofins Expert Services Oy (IAF). Standarden EN ISO 13485 vägleder design, utveckling, produktion och service efter leverans av medicinsk utrustning.

Vårt företag och den naturliga kosmetika vi tillverkar har tilldelats COSMOS-certifikatet. Certifikatet verifierar att vår naturkosmetik uppfyller kraven i COSMOS-standarden vad gäller råvarukvalitet, produktion och etik. Det COSMOS-ackrediterade företaget Cosmecèrt (IOAS) ansvarar för inspektioner av naturkosmetik.

Miljöledningssystem

Frescon's miljöledningssystem är en del av företagets verksamhetsstrategi. Den säkerställer att miljöpåverkan beaktas både i företagets dagliga verksamhet och i utvecklingen av verksamheten.

Hållbar utveckling: Ledningen i organisationen identifierar de miljöpåverkan som verksamheten orsakar, utvärderar och utvecklar företagets verksamhet för att uppnå en hållbar utveckling. Energi för egen produktion produceras med våra egna solfångare.

Tillförlitlighet och ansvarighet: Utvecklingen av lagstiftning och regelverk övervakas regelbundet för att säkerställa efterlevnad. Hela företagets personal förstår vikten av deras arbete för att nå miljömålen. Så långt det är möjligt tar företaget hänsyn till kunders och partners förväntningar.

Engagemang: Hela företagets personal är engagerad i att följa miljöledningssystemet och till den kontinuerliga utvecklingen av miljöskyddsnivån.

Miljömål: Målet är att spara naturresurser och energi för att skydda miljön i både produktlösningar och produktion. Miljömål sätts upp årligen och deras genomförande följs upp.